top of page

 Bureau informatie

  • Verbinding ruimte, cultuur en economie

  • Integrale en strategische beleidsontwikkeling

  • Ontwerpen in de openbare en publieke ruimte

  • Co-productie / interactief samenwerken

  • Participatie

  • Tijdelijk ruimtegebruik 

  • Herbestemming en revitalisatie

  • Culturele planologie en kunstopdrachten

  • Cultuurhistorie en erfgoed bij ontwikkelingen

  • Gastvrijheidseconomie

RUIMTE VOOR CULTUUR is een flexibel adviesbureau dat u op maat ondersteunt bij:

 

RUIMTE VOOR CULTUUR bouwt geen luchtkastelen. Als inspirator en katalysator en altijd in overleg met u, gaan we concreet aan de slag met de betrokken partijen. Daar zit de kennis, worden allianties gesmeed en ideeën gevormd. Wij werken op locatie vanuit de kwaliteiten van de plek. Een met zorg samengesteld plan van aanpak of programma op basis van inspiratie, brainstorm, ontspanning, ontwerp en reflectie leidt tot snelle en tastbare resultaten. Snel wordt duidelijk wat belangrijk is en welke keuzen bijdragen aan de ontwikkeling en identiteit van de gebruikers, de gemeenschap, de instelling of het gebied. Soms is het nodig ook buiten de gebaande paden te denken en uit te gaan van kansen in plaats van belemmeringen. Kortom u bent aan het goede adres voor project- en programmamanagement en creatieve gebiedsontwikkeling.

 

Bureau Ruimtegebruik is opgericht door Gerda Brethouwer
GERDA BRETHOUWER

Na haar studie bouwkunst werkte Gerda Brethouwer lange tijd in dienst van de gemeente Amersfoort op het terrein van cultuur, recreatie en toerisme. In opdracht van de provincie Utrecht, Zuid- en Noord Holland was ze verantwoordelijk voor het interprovinciaal meerjarenprogramma Zangsporen voor het Groene Hart waarin deze beleidsterreinen met de ruimtelijke ontwikkelingen werden verbonden. In dienst van het landelijk adviesbureau BMC ondersteunde zij overheden met haar kennis over strategisch beleid waarin cultuur en cultuurhistorie belangrijke factoren zijn voor economische ontwikkeling en waardecreatie. Ze werkte voor verschillende overheden en organisaties.  Zie meer over projecten bij BMC.

 

Brethouwer heeft RUIMTE VOOR CULTUUR / Bureau Ruimtegebruik in 2014 opgericht. Zij is directeur van de VVV Aalten en van het Nationaal Onderduikmuseum (zie www.nationaalonderduikmuseum.nl

 

Voor CV G.J.H. Brethouwer klik hier

Voor referentieprojecten klik hier

HET NETWERK

RUIMTE VOOR CULTUUR is een flexibel netwerkbureau met deskundigen die hun sporen hebben verdiend op het terrein van innovatieve  gebiedsontwikkeling, cultureel erfgoed, tijdelijk ruimtegebruik en gastvrijheidseconomie,

Er wordt uitgegaan van de actuele inzichten van marktonderzoek en de economische meerwaarde van recreatie en toerisme. Zie onderzoek:

 

RUIMTE VOOR CULTUUR werkt werken samen met ondermeer: Platform Initiatieven Tijdelijkheid (PIT). Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling, Bureau Hylkema, Kunst voor Kunstzaken, Sterwerk, Den Engelsman en OverMorgen.

 

HET NETWERK
bottom of page