top of page

Diensten

Ruimtegebruik en Participatie van meet af aan
U kunt bij Bureau Ruimtegebruik terecht voor
 •  Project- en programmaleiding
 •  Integrale- en strategische beleidsontwikkeling
 • Onafhankelijk voorzitterschap
 •  Onderzoek en Advies
 •  Mediation
 •  Ondersteuning op maat
 
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van Bureau Ruimtegebruik
 
 
 
 
 

Onze expertise

 • Project- en programmamangement

 • Integraal en strategisch beleid, ondersteuning, ontwikkeling en implementatie

 • Advies, voorzitterschap, workshops, mediation, programma, bemiddeling, planologische ondersteuning, projectleiding 

 • Communicatie op onderdelen of voor het gehele project

 

Enkele instrumenten en producten

 • Quick Scan Tijdelijk Ruimtegebruik

 • Benuttingsanalyse, krachtenveldanalyse

 • AWARE instrument voor coproductie en Participatieladder

 • Toolkit interactief samenwerken

 

Bureau Ruimtegebruik ondersteunt overheden in beleidstrajecten intern en in de uitvoering van alternatieve ontwikkelingstrajecten en zorgt voor advies en begeleiding op maat en zorgt voor adequate verbindingen tussen sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en economische beleidsterreinen.

 

Bureau Ruimte is vanwege het netwerk breed inzetbaar. Er wordt snel geschakeld tussen methoden en deskundigheden: van het leveren van advies of een plan van aanpak, juridische ondersteuning, het verzorgen van de contracten tot het uit handen nemen van het gehele traject voor wat betreft de beleidsontwikkeling, projectleiding of uitvoering. Er wordt gedurende het traject voortdurend afgestemd met de opdrachtgever over de passende werkwijze en het benutten van instrumenten.

 
bottom of page