top of page

Leren van elkaar

 

Leren kunnen we iedere dag; vooral leren we veel van elkaar. 

 

Bij gebiedsontwikkeling is doorgaans duidelijk dat de herontwikkeling van het bestaande vastgoed of braakliggende terrein moet bijdragen aan de wijk. Het betrekken van bewoners in projecten blijkt een sleutel voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van gebieden.

Maar, hoe bereik je dat en hoe leg je dat op zo'n manier vast dat het andere ontwikkelingen niet in de weg staat?

 

Vaak wordt de samenwerking vooraf totaal dichtgetimmerd uit angst dat het social entrepreneurship aan de haal gaat met project, geld en tijd of productie. Managers moeten controleren op de zaken dat spreekt, maar, uiteindelijk telt toch het enthousiastme van de bewoners en gebruikers. Waarom die dan niet van meet af aan zo actief mogelijk betrekken? Zij zijn uiteindelijk immers ook degenen die 'er mee moeten leven'.  Veel beter is het dat zij het omarmen, zich toe-eigenen en er zelf mede vorm aan willen en kunnen geven.

Goede voorbeelden doen volgen!

Bewoners en gebruikers zijn de beste graadmeters voor de kwaliteit van een aapak om een ontwikkeling vorm te geven.

De praktijk leert proefondervindelijk dat dat klopt, en dat is het kompas waar Bureau Ruimtegebruik vastberaden op koerst.

Wij helpen bij het verbinden en vastleggen van afspraken. Hebt u ook voorbeelden waarin u dat verschil kunt laten zien?

 
Deel ook uw goede voorbeelden in woord en beeld!
bottom of page