top of page

Gebiedsontwikkeling en Tijdelijk Ruimtegebruik

 

Bureau Ruimtegebruik ondersteunt overheden in het proces maar ook in de uitvoering van alternatieve ontwikkelingstrajecten en gebeidsontwikkeling. Het zorgvuldig omgaan met de leefomgeving is een gemeenschappelijke uitdaging, waarin zowel overheden als private partijen en burgers een verantwoordelijkheid hebben. Bureau Ruimtegebruik garandeert een adequate samenwerking vanuit ieders deskundigeheid en rol en zorgt voor verbindingen tussen sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en economische beleidsterreinen.

 

 

 

 

 

Tijdelijk Ruimtegebruik

Vanwege demografische ontwikkelingen en de financiële crisis kan er stagnatie optreden in de geplande ontwikkeling of kan de bestemming in zijn geheel komen te vervallen. Vrijkomende erfgoedcomplexen, uitgestelde projecten en vrijvallende ruimtes ‘zonder programma’ vragen om adequate oplossingen. Er is een passend alternatief nodig, als overbrugging voor een bepaalde tussentijd of zelfs onbepaalde tijd. Tijdelijk ruimtegebruik en flexibele planning als alternatieven staan dan ook op de agenda van overheden, ontwikkelaars en eigenaren. Deze slaan vanuit maatschappelijke en economische motieven de handen in een voor een adequate aanpak. In nieuwe allianties met ook bewoners(initiatieven) en culturele spelers, wordt samengewerkt aan resultaatgerichte samenwerking met kansrijke verdienmodellen. Partijen nemen hun verlies; maar een optimale exploitatie blijft voorop staan. De rol van de overheid is vooral faciliterend en flexibel in regelgeving, ruimte gevend. Dat vereist een heldere visie over verantwoordelijkheden en rollen. Inmiddels wordt tijdelijk ruimtegebruik gezien als dé methode voor gebiedsontwikkeling bij leegstand en herbestemming.

Enkele instrumenten en producten

  • Quick Scan en vastgoedscan (small/medium/full)

  • Benuttingsanalyse, krachtenveldanalyse

  • AWARE instrument voor coproductie

  • Interactieve kaart voor vraag en aanbod TRG

  • Herbestemmingsapp

  • Het maken van een visie of uitvoeringsplan

 

Paltform Pauzelandschappen Overijssel
Projectleider Platform Pauzelandschappen Provincie Overijssel

Gerda Brethouwer is in opdracht van de provincie Overijssel vanaf 2011 betrokken bij het platform Pauzelandschappen Overijssel. Inmiddels is een stevig netwerk ontstaan van overheden, bedrijfsleven, woningcorporaties, instellingen en burgerinitiatieven, die zich bezighouden met de problematiek van braakliggende terreinen en stagnatie in de bouw. Betrokken bij dit netwerk zijn behalve de provincie, de gemeenten Zwolle, Enschede, Hengelo, Almelo en Deventer, de Stichting Platform Initiatieven Tijdelijkheid (PIT), het Architectuurcentrum Twente (ACT), het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving Oost-Nederland (KISS), Saxion Hogeschool en de Stichting Pioneering. De groeiende groep deelt kennis en wisselt uit over thema’s als participatie, eigenaarschap, wet- en regelgeving en fiscale aspecten. 

Het Platform Pauzelandschappen is niet alleen van waarde voor locaties en organisaties van Overijssel, maar draagt bij aan de brede kennis over dit nieuwe vraagstuk in het land.

Rol: Quick Scan, Verbinden, interviews, maken paln van aanpak voor platform, samenstelling n leiding programma expertbijeenkomsten intern provincie en xtern, denktank platform.

 

 

Periode 2011-2014

 

Defensiee-eiland Woerden, tijdelijk proefprogramma De Wasserij
Projectleider Defensie-eiland Woerden|Provincie Utrecht|Gemeente Woerden

Het Defensie-eiland ligt pal naast de historische binnenstad. In opdracht van de gemeente werd een cultureel proefprogramma uitgevoerd waarbij het gebouw De Wasserij - een rijksmonument – gebruikt is als kloppend hart ‘steppin stone’ en ’mentale draaischijf’ tussen station, historisch centrum en buitengebied. Met een proefprogramma voor een jaar werd de culturele identiteit van het Defensie-eiland onderzocht. Bijzonder was de samensmelting van de verschillende groepen die elkaar vonden, ervaringen deelden en samenwerkten: kunstenaars en kunstinstellingen uit de stad, boeren en partijen uit het gebied, kinderen en ouders. Cultuur werkte daarbij als motor en bron voor inspiratie en bracht een betekenisvolle laag in voor de nieuwe wijk. Er zijn verschillende debatten georganiseerd. De locatietheatergroep Fort van de Verbeelding zorgde voor uitvoeringen met bewoners, verenigingen en kinderen van basisscholen uit Woerden. Musici en kunstenaars van ‘Het Atelier’ werken op locatie samen met kinderen en volwassen en namen het gebouw langzamerhand in bezit.

Opdracht: Provincie Utrecht en Gemeente Woerden

Rol: Quick Scan, Projectleiding realisatie van het Proefprogramma, eindrapport met Uitvoeringsprogramma

 

Periode: 2008-2009

 

Revitalisatie Richterslaan, interactieve sessies
Voorzitter Ontwerpgroep Herinrichting Richterslaan Nieuwegein
Woningbouwvereniging Mitros Utrecht

 

In samenwerking Gemeente Nieuwegein en Woningbouwcorporatie Mitros uit Utrecht en met de participatie van betrokken zorgaanbieders, bewoners, toekomstig bewoners en omwonenden is in een aantal creatieve brainstormsessies gewerkt aan een gedragen en haalbaar ontwerp voor de revitalisatie van de Richterslaan met de herbestemming van een leegstaand gebouw tot multifunctionele woon-zorginstelling. Ook de inrichting van de omgeving, de parkeervoorzieningen en het beheer en onderhoud waren onderdeel van de besprekingen. Was er aanvankelijk wantrouwen tussen de groepen, maakte dat gedurende het traject plaats voor enthousiasme en inzet. De ideeën van de bijeenkomsten zijn in een initiatief voorstel bekrachtigd door de raad en inmiddels uitgevoerd.

Opdrachtgever: Woningbouwcorporatie Mitros Utrecht

Rol: mediator, voorzitter ontwerpgroep, leiding van interactieve werksessies, presentatie Raad

 

Periode: 2009

Grebbelinie zichtbaar maken en ontsluiten
Projectleider Informatievoorzieningen Grebbelinie Provincie Utrecht|Stichting Gelderse Vallei
 

Ooit militair terrein, nu een groen en gastvrij natuurgebied. Op de Grebbelinie gaan geschiedenis, cultuur en natuur hand in hand.De Grebbeberg maakt onderdeel uit van de Utrechtse Heuvelrug en ligt in het meest zuidoostelijke puntje van de provincie Utrecht tussen Rhenen en Wageningen. De beste plek voor de start van een wandeling over de Grebbeberg is het Militair Ereveld. Vanaf deze plek zijn alle bezienswaardigheden en bijzondere plaatsen goed bereikbaar. Naast het ereveld is een ruime parkeerplaats aanwezig waar u gratis uw auto kunt parkeren.

Het ereveld ligt aan de Grebbeweg (N225). Deze weg loopt van Rhenen naar Wageningen. Volg de borden (Militair Ereveld Grebbeberg) langs de weg.

Rol: maken plan voor informatievoorzieningen en rode draad, voorzitter ontwerpgroep, leiding van interactieve werksessies, presentaties

 

 

 

Periode: 2009-2010

bottom of page