Landelijk adviesbureau voor                          

        ondersteuning op maat bij:

 

  • Verbinding ruimte, cultuur en economie

  • Strategisch en integraal beleid

  • Ontwerpen openbare ruimte

  • Co-productie / interactief samenwerken

  • Participatie bij gebiedsontwikkeling

  • Tijdelijk ruimtegebruik

  • Herbestemming en revitalisatie

  • Culturele planologie en kunstopdrachten

  • Ontwikkeling met cultuurhistorie/erfgoed

  • Gastvrijheidseconomie

 

Ruimtegebruik
Ruimtegebruik

Erfgoed, identiteit en ruimtegebruik en culturele planologie.

Tijdelijk Ruimtegebruik
Tijdelijk Ruimtegebruik

Leegstand en herbestemming vragen om alternatief ruimtegebruik.

Herontwikkeling fort Daatselaar
Herontwikkeling fort Daatselaar

Zichtbaar maken van de Grebbelinie en de forten voor recreatief ruimtegebruik.

Ruimtegebruik
Ruimtegebruik

Erfgoed, identiteit en ruimtegebruik en culturele planologie.

Scenario's ruimtegebruik bespreken
Coproductie en zelfbeheer in ruimtegebruik

Bureau Ruimtegebruik ondersteunt overheden bij beleidsontwikkeling en uitvoering ten behoeve van de vitaliteit  van onze leefomgeving, garandeert een effectief proces en zorgt voor draagvlak bij de  betrokken partijen.