top of page

Landelijk adviesbureau voor                          

        ondersteuning op maat bij:

 

  • Verbinding ruimte, cultuur en economie

  • Strategisch en integraal beleid

  • Ontwerpen openbare ruimte

  • Co-productie / interactief samenwerken

  • Participatie bij gebiedsontwikkeling

  • Tijdelijk ruimtegebruik

  • Herbestemming en revitalisatie

  • Culturele planologie en kunstopdrachten

  • Ontwikkeling met cultuurhistorie/erfgoed

  • Gastvrijheidseconomie

 

Scenario's ruimtegebruik bespreken
Coproductie en zelfbeheer in ruimtegebruik

Bureau Ruimtegebruik ondersteunt overheden bij beleidsontwikkeling en uitvoering ten behoeve van de vitaliteit  van onze leefomgeving, garandeert een effectief proces en zorgt voor draagvlak bij de  betrokken partijen.

 

 

bottom of page